Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Сертификат за квалитет


 Сертификат за квалитет

 
Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ), по успешно завршената екстерна проверка од страна на македонско сертификациско тело, се здоби со Сертификат за квалитет ISO 9001:2015

Со ова се потврдува ефикасната примена на системот за квалитет во институцијата за својата работа во однос на корисниците, партнерите и заинтересираните страни.