Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Обуки

          

 

                                          Планирани обуки за 2021 година

 

 

  Реализација на обуки по годишен план 

  • Обуки за стандардот ISO 9001:2015 
  • Обуки за актуелни ново усвоени стандарди ( ISO 45001:2018; ISO 22000:2018; ISO 17025:2017)

 

  • Обуки за стандарди од специфични области од интерес на компаниите (пример стандарди во областа на градежништво, Еврокодови, стандарди од интерес на МСП) 

    

  • Обуки за стандарди вклучени во законската регулатива на РМ (нови закони, правилници и различни прописи)                                                
  • Обуки за стандарди вклучени во регулативите и директивите на ЕУ кои се од интерес на компаниите кои извезуваат од РМ

                                     

                          

 Реализација на ад хок обуки 

 

 

 Реализација на in-house обуки  

 

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира in-house обуки за стандарди дизајнирани

за вашите потреби

 

Обуките ги изведуваме во вашата компанија со методи прилагодени согласно вашите потреби и можности и според

потребите на вашето секојдневно работење.

 

 

Кои се предностите на in-house обуката?

 

  • Заштеда на трошоци за обука - цената по учесник обично е помала кога ќе се спореди со испраќање на ист број учесници на јавни курсеви за обука

 

  •   Заштеда на патни трошоци - нема потреба вработените да патуваат подалеку од нивните канцаларии и да прават дополнителни трошоци

 

  •  Прилагодена обука - обучување на група заедно овозможува целокупната обука и учење да бидат фокусирани на компанијата и дискутираат за реални и актуелни проблеми

  

  • Погодност - се вклопуваат во работниот распоред на вработените и на местото каде што доаќаат секојдневно.

 

  •   Градење тим - соба полна со учесници од различни одделенија на иста компанија може да поттикне поголема тимска работа, свест и разбирање на улогата на другите.

 

 

 

 

 

 

 Ако сметате дека на вашата компанија и на вашите вработени им се потребни обуки за стандарди, контактирајте не, нашиот тим ќе го дефинира најдоброто решение за вашите потреби. 

 

За дополнителни информации контактирајте не или испратете ни email.

Лице за контакт:

д-р Ружица Јовановиќ - Малиновска

Раководител на одделение за соработка со клиенти 

e-mail: malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk