Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Услуги

Продажба на стандарди

ИСРСМ врши продажба на стандарди и други стандардизациски документи

Електронски пристап за читање стандарди

Нова електронска услуга за читање стандарди

Информација за стандардите

ИНФО Центарот дава информации од областа на македонската, регионалната, европската и меѓународната стандардизација.

Стандардотека

Стандардотеката на ИСРСМ претставува библиотека во која се чуваат и одржуваат збирките на стандарди и други стандардизациони документи заедно со пропратните каталози, публикации, периодични документи и бази на податоци преку кои се врши пребарување на соодветните податоци за стандардите и другите документи од областа на стандардизацијата.


Огласник

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - ИСРСМ, издава редовен Огласник за стандарди и други стандардизациони документи.
Првиот број е излезен во декеммври 2005 година.
Огласникот за стандарди и други стандардизациони документи на ИСРСМ содржи листа на Македонски стандард, исправки на Македонски стандарди и ценовник на Македонски стандарди.