Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Стандардотека

Стандардотеката на ИСРСМ претставува библиотека во која се чуваат и одржуваат збирките на стандарди и други стандардизациони документи заедно со пропратните каталози, публикации, периодични документи и бази на податоци преку кои се врши пребарување на соодветните податоци за стандардите и другите документи од областа на стандардизацијата.
На заинтересираните страни, во зависност од сите расположиви информации, им се овозможува пристап до базата на податоци за стандардите и другите стандардизациони документи, како и пристап до други документи од областа на стандардизацијата.

 

  • Македонски стандарди (МКС) и други стандардизациони документи;
  • Меѓународни стандарди – ISO, IEC;
  • Европски стандарди – EN;
  • Германски стандарди – DIN;
  • Каталози на стандарди (различни организации за стандардизација);
  • Публикации и периодични документи од областа на стандардизацијата.


Работно време со странки секој работен ден од 09:00h – 12-30:00h.

  • Адреса: ул. Јуриј Гагарин бр.15 кат 3, 1000 Скопје

  • Телефон; + 389 2 3247 150

  • Факс: + 389 2 3247 151

  • E-mail: isrsm.info@isrsm.gov.mk