Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Мисија

Со промовирање на улогата и значењето на стандардизацијата на национално, европско и меѓународно ниво, како и нејзиниот постојан развој, ИСРСМ:

 

  • ги задоволува потребите и очекувањата на сите заинтересирани страни;
  • придонесува во квалитетот и конкурентноста на македонското стопанство;
  • ги исполнува барањата за членство на Република Северна Македонија во Европската унија и обврските кои ќе ги има како член
  • учествува во интеграција на европските и меѓународните процеси на стандардизација
  • промоција на македонскиот знак за квалитет (мк - квалитет)