Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Инфо Центар

Во рамките на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ), Согласно член 8 од Законот за стандардизација ("Сл. Весник на Република Северна Македонија" бр. 54/2002) и одредбите на Статутот на ИСРСМ, формирано е Информативно контактно тело – Инфо Центар кој:

 

  • дава информации на зантересираните странки за македонските, меѓународните, европските стандарди и стандардизациските документи;
  • врши продажба на стандарди и стандардизациски документи;
  • врши издавачка дејност;
  • дава информации за подготвување и усвојување на македонските стандарди и стандардизациски документи;
  • врши промотивни активности

 

Работно време со странки: Секој работен ден од 9 до 12.30 часот

Телефон за контакт:   02 3 247-159   /02 3 247-157   /075 444-627  

 

e-mail:  isrsm.info@isrsm.gov.mk