Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Документи

Во рамките на ИСРСМ, донесени се следните интерни акти кои се спроведуваат, и тоа:

                                                                Закони

1.

Закон за стандардизација („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 54/2002)

http://www.slvesnik.com.mk

1a.

Изменување и дополнување на Законот за стандардизација („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 84/2012)

      http://www.slvesnik.com.mk/

1b.

Изменување и дополнување на Законот за стандардизација („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 23/2013)

http://www.slvesnik.com.mk

1c.

Изменување и дополнување на Законот за стандардизација („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 41/2014)

 

2.

Изменување и дополнување на Закон за јавни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 52/2010) 

http://www.slvesnik.com.mk/

2а.

Изменување и дополнување на Закон за јавни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 36/2011) 

       http://www.slvesnik.com.mk/

2b

Изменување и дополнување на Закон за јавни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 6/2012) 

http://www.slvesnik.com.mk/

2c

Изменување и дополнување на Закон за јавни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 24/2012) 

http://www.slvesnik.com.mk

2d

Изменување и дополнување на Закон за јавни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 15/2013) 

http://www.slvesnik.com.mk/

2e

 Изменување и дополнување на Закон за јавни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 82/2013) 

http://www.slvesnik.com.mk/

3.

Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 136/2007) 

http://www.slvesnik.com.mk/

3a

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 130/2008)

http://www.slvesnik.com.mk/ 

3b

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки( „Службен весник на Република Северна Македонија”, број 97/2010)

http://www.slvesnik.com.mk/

3c 

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки( „Службен весник на Република Северна Македонија”, број 53/2011)

http://www.slvesnik.com.mk/

3d.

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки( „Службен весник на Република Северна Македонија”, број 185/2011)

http://www.slvesnik.com.mk/

3e.

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 15/2013)

http://www.slvesnik.com.mk/

3f.

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 148/2013)

http://www.slvesnik.com.mk/

3g

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 28/2014)

 

3h

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 43/2014)

 

3p

Изменување и дополнување на Закон за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 130/2014)

 

4

Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 62/2005)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 106/2008)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 161/2008)

http://www.slvesnik.com.mk

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 114/2009)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 130/2009)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 50/2010)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 52/2010)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 124/2010)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 47/2011)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 11/2012)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 39/2012)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 13/2013)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 25/2013)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 170/2013)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 187/2013)

http://www.slvesnik.com.mk/

 

Изменување и дополнување на Закон за работни односи („Службен весник на Република Северна Македонија”, број 113/2014)

 

Документи