Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Закон за стандардизација, Статут на ИСРСМ, ИСРСМ внатрешни...

Финансиски извештаи

 Буџет 2017 - 5.08 MB

Кодекс за административни службеници

ИСРСМ Стратешки планови

ИСРСМ Процедури, упатства и обрасци

Внатрешни правилници и директиви

Финансиски извештаи 2020

Стратешки план ИСРСМ