Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ISO,IEC,CEN,CLC,ETSI Директиви и внатрешни правила


ISO,IEC,CEN,CLC,ETSI Директиви и внатрешни правила

CENELEC Статут - 216.89 KB
Статут на CEN - 242.27 KB