Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

2020-03-24 - СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
ВОНРЕДНИ МЕРКИ

2020-03-18 - ВОНРЕДНИ МЕРКИ

ВОНРЕДНИ МЕРКИ
СТАТУТ НА ИСРСМ

2020-03-18 - СТАТУТ НА ИСРСМ

СТАТУТ НА ИСРСМ
ИЗВЕСТУВАЊЕ-ON LINE КУПУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ

2020-03-16 - ИЗВЕСТУВАЊЕ-ON LINE КУПУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ-ON LINE КУПУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ
ПОКАНА ЗА ОБУКА

2020-02-26 - ПОКАНА ЗА ОБУКА

ПОКАНА ЗА ОБУКА „Медицински лаборатории-Посебни барања за квалитет и компетентност-MKC EN ISO 15189:2013„ 26.02.2020
ИСРСМ ТК 40 - ЕВРОКОДОВИ И НАЦИОНАЛНИ АНЕКСИ

2020-02-24 - ИСРСМ ТК 40 - ЕВРОКОДОВИ И НАЦИОНАЛНИ АНЕКСИ

ИСРСМ ТК 40 - ЕВРОКОДОВИ И НАЦИОНАЛНИ АНЕКСИ
КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ТЕХНИЧКИОТ КОМИТЕТ ТК 44 Туризам и сродни услуги

2020-02-11 - КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ТЕХНИЧКИОТ КОМИТЕТ ТК 44 Туризам и сродни услуги

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ТЕХНИЧКИОТ КОМИТЕТ ТК 44 Туризам и сродни услуги
УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

2020-02-06 - УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

2020-01-15 - ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ
П О К А Н А  З А  О Б У К А

2019-12-17 - П О К А Н А З А О Б У К А

П О К А Н А З А О Б У К А „Системи за управување со безбедност на информации MKC EN ISO/IEC 27001:2017„ 17.12.2019
ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

2019-12-13 - ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ
        Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.

2019-12-10 - Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.

Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.
ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

2019-12-04 - ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

2019-11-06 - Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација
П О К А Н А за еднодневна обука

2019-10-30 - П О К А Н А за еднодневна обука

П О К А Н А за еднодневна обука
171 најдени, страна 1 од 12  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7