Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
ПОКАНА ЗА ОБУКА

2020-02-26 - ПОКАНА ЗА ОБУКА

ПОКАНА ЗА ОБУКА „Медицински лаборатории-Посебни барања за квалитет и компетентност-MKC EN ISO 15189:2013„ 26.02.2020
КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ТЕХНИЧКИОТ КОМИТЕТ ТК 44 Туризам и сродни услуги

2020-02-11 - КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ТЕХНИЧКИОТ КОМИТЕТ ТК 44 Туризам и сродни услуги

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ТЕХНИЧКИОТ КОМИТЕТ ТК 44 Туризам и сродни услуги
УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

2020-02-06 - УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

2020-01-15 - ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ
П О К А Н А  З А  О Б У К А

2019-12-17 - П О К А Н А З А О Б У К А

П О К А Н А З А О Б У К А „Системи за управување со безбедност на информации MKC EN ISO/IEC 27001:2017„ 17.12.2019
ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

2019-12-13 - ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ

ФОРМИРАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТ ИСРСМ ТК 44 ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗАМ И СРОДНИ УСЛУГИ
        Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.

2019-12-10 - Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.

Јавна расправа на Национални анекси од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси, краен рок заклучно со 20.01.2020 година.
ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

2019-12-04 - ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

2019-11-06 - Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација
П О К А Н А за еднодневна обука

2019-10-30 - П О К А Н А за еднодневна обука

П О К А Н А за еднодневна обука
Н МКС 1021:2019-Челик за армиран бетон-НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

2019-10-18 - Н МКС 1021:2019-Челик за армиран бетон-НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

Н МКС 1021:2019-Челик за армиран бетон-НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА
14-ти Октомври-Светскиот Ден на Стандардите

2019-10-14 - 14-ти Октомври-Светскиот Ден на Стандардите

14-ти Октомври-Светскиот Ден на Стандардите
VIII БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

2019-10-09 - VIII БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

VIII Балканска конференција за стандардизација, од 30.09.2019 до 02.10.2019 година, Тиват - Црна Гора.
  П О К А Н А  З А  О Б У К А

2019-09-26 - П О К А Н А З А О Б У К А

П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на стандардот МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа – Барања со упатство за употреба “ 26.09.2019 во 9 часот
15-тото Генерално Собрание на CEN/CENELEC

2019-06-07 - 15-тото Генерално Собрание на CEN/CENELEC

Во Букурешт, Романија од 5-ти до 7-ми Јуни 2019 се одржa 15-то Генерално Собрание на CEN CENELEC,
166 најдени, страна 1 од 12  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7