Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ПОКАНА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СТАТУТ НА ИСРСМ ПО ДОПИСЕН ПАТ

 

Почитувани членки на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

 

Ве молиме да одвоите мал дел од Вашето време и да го пополните зададениот "Прашалник-Одобрување на ИСРСМ Статут" со цел одобрување и донесување на Статутот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - ИСРСМ (второ издание-Јануари 2020) по дописен пат.

 

Рокот до кој може да гласате е до 30 Јануари (четврток) 2020 година.

 

Образложението во врска со оваа постапка е дадено во документот „Образложение-одобрување на ИСРСМ Статут_v2.2020„

 

За дополнителни информации поврзани со оваа постапка ве молиме обратетe се на тел 3247-177 или 3247-159

 

Контакт лица:

 

Горан Плетварски    e-mail: pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

Темов Тоде              e-mail: temov.tode@isrsm.gov.mk

 

 

Резултати од гласање

Документи