Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

УСВОЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

 

 

      НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

 

 

Стратегијата за усвојување на стандарди и стандардизациски документи е подготвена од Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ), а согласно ISO Прирачникот за изработка на национални стандрадизациски стратегии (Developing National Standardization strategies- Manual, version 2.,1, 2018-01-15).

Стратегијата е базирана на државните, економски, неекономски и социјални приоритети како и на потребите од стандарди на сите заинтересирани страни и обврските кои произлегуваат од членството на ИСРСМ во меѓународните и европските организации за стандардизација.

Целта на оваа стратегија е задоволување на барањата и приоритетите на сите заинтересирани страни (бизнис заедница, влада, крајни корисници) како и спречување на бариери во трговијата преку планирање на донесувањето на македонските стандарди и стандардизациски документи како и планирање на потребните човечки и финансиски ресурси за реализација на активностите, за периодот од 3 години ( 2020-2022).

 

Лице за контакт

м-р Велибор Тасевски

Тел. 3247-164, 3247-150

e-mail:tasevski.velibor@isrsm.gov.mk

Документи