Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

СТАТУТ НА ИСРСМ

Почитувани

 

Ве известуваме дека Владата на Република Северна Македонија на Петнаесеттата седница, одржана на 10 март 2020 година, ја донесе Одлукaта за давање на соглaсност на Статутот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.

 

Со ова се комплетира процесот за донесување на Статутот, отпочнат со Собранието на Институтот. Следствено, Институтот за стандардизација продолжува професионално да ги остварува своите цели, програми и обврски кон сите заинтересирани страни и Владата на РСМ.

 

Статутот е достапен на следниот линк

http://www.isrsm.gov.mk/mk/images/upload/JASMINA2/statut_na_isrsm_01_2020_izd2_v12.f.pdf

 

Со почит.