Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Нов проект за инфраструктура за квалитет SEE QI 8 – „WB6 QI response to COVID-19“

 

Почитувани,

 

Срдечно Ве покануваме да присуствувате на виртуелниот настан „Улогата на институциите за инфраструктура за квалитет (QI) во ублажување на економските последици од пандемијата Ковид-19“.

 

Настанот е организиран во рамките на регионалниот фонд за консултации на SEE QI, спроведен од Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) во соработка со земјите од западен балкан (WB6) и со финансиска поддршка на Германското федерално Министерство за економска соработка и развој (BMZ).

 

Истиот го означува почетокот на Проектот 8: WB6 QI одговор на COVID-19 

 

see.ptb.de/see-qi-projects/wb6-qi-response-to-covid-19/

 

Настанот ќе се одвива на англиски јазик и ќе се одржи во текот на два дена.

 

Отворање: 26 јануари 2021 година 10:00 - 12:00 часот по средноевропско време

 

Состанок за планирање: 27 јануари 2021 година 10:00 - 12:00 часот по средноевропско време

 

Повеќе информации за почетниот настан, агендата, како и да се регистрирате за да присуствувате, можете да добиете на веб-страницата на настанот:

 

see.ptb.de/see-qi-projects/wb6-qi-response-to-covid-19/kick-off-event-the-role-of-qi-institutions-in-mitigating-the-economic-impact-of-the-covid-19-pandemic/

 

Со нетрпение Ве очекуваме на почетниот настан!

Лица за контакт:

м-р Виолета Шареска Ѓаковска shareska.violeta@isrsm.gov.mk

м-р Горан Плетварски pletvarski.goran@isrsm.gov.mk