Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

СТРАТЕГИЈА НА CEN И CENELEC 2030

 

Почитувани

 

Задоволство ни е да објавиме дека Стратегијата на CEN и CENELEC 2030, која што беше одобрена од Генералните собранија на CEN и CENELEC во ноември минатата година, сега е достапна на Интернет преку следната веб-страна

 

www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CLC_Strategy2030.pdf

 

Целта на оваа стратегија е CEN и CENELEC да го преиспитаат и оптимизираат начинот на кој создаваме вредност за нашите клиенти и засегнати страни во светот што брзо се менува