Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Јавни набавки

 

Годишен план за јавни набавки

 

www.bjn.gov.mk

Интерна процедура за спроведување на постапките за јавни набавки и реализација на договорите во Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Интерна процедура за спроведување за Јавни Набавки