Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN ISO 13130:2012
ISO 13130:2011; EN ISO 13130:2011
English
Публикуван 
2012-07-30 
10 с.
666 MKD 
PDF
Лабораториска стакларија -Ексикатори
МКС EN ISO 13132:2012
ISO 13132:2011; EN ISO 13132:2011
English
Публикуван 
2012-07-30 
8 с.
624 MKD 
PDF
Лабораториска стакларија – Петриеви садови
МКС EN ISO 15189:2009
ISO 15189:2007; EN ISO 15189:2007
English
Повлечен 
2009-11-30 
40 с.
1455 MKD 
PDF
Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и компетентност (ISO 15189:2007) (идентичен со EN ISO 15189:2007)
МКС EN ISO 15189:2013
ISO 15189:2012; EN ISO 15189:2012
English
Публикуван 
2013-01-30 
53 с.
1705 MKD 
PDF
Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и компетентност (ISO 15189:2012)
МКС EN ISO 22870:2016
ISO 22870:2016; EN ISO 22870:2016
English
Публикуван 
2016-12-30 
11 с.
749 MKD 
PDF
Точка-на-грижа испитување (POCT) - Барања за квалитет и компетентност (ISO 22870:2006) (идентичен со EN ISO 22870:2006)
МКС ISO 15189:2006
ISO 15189:2003
English
Повлечен 
2006-04-30 
39 с.
1455 MKD 
PDF
Медицински лаборатории -Посебни барања за квалитет и компетентност (идентичен со ISO 15189:2003)
МКС ISO 15189:2010
ISO 15189:2007
English
Повлечен 
2010-07-30 
39 с.
1455 MKD 
PDF
Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и компетентност
English
Публикуван 
2021-07-06 
26 с.
1206 MKD 
PDF
Управување со биоризик за лаборатории и други слични организации
МКТС CEN ISO/TS 22367:2011
CEN ISO/TS 22367:2010
English
Публикуван 
2011-04-30 
3 с.
458 MKD 
PDF
Медицински лаборатории - Намалување на грешките преку менаџмент на ризик и постојан напредок (ISO/TS 22367:2008, вклучително и Cor 1:2009) (идентичен со CEN ISO/TS 22367:2010)

9 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1