Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 10246-10:2009
EN 10246-10:2000
English
Повлечен 
2009-11-30 
16 с.
873 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на челични цевки - Дел 10: Радиографско испитување на заварот на автоматски заварени челични цевки за откривање на несовршености (идентичен со EN 10246-10:2000)
МКС EN 10246-16:2009
EN 10246-16:2000
English
Повлечен 
2009-11-30 
13 с.
832 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на челични цевки - Дел 16: Автоматско ултразвучно испитување на површината непосредно до заварот кај заварени челични цевки за откривање на ламинарни несовршености (идентичен со EN 10246-16:2000)
МКС EN 10246-8:2009
EN 10246-8:1999
English
Повлечен 
2009-11-30 
10 с.
666 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на челични цевки - Дел 8: Автоматско ултразвучно испитување на заварот на електрично заварени челични цевки за откривање на лонгитудинални несовршености (идентичен со EN 10246-8:1999)
МКС EN 10246-9:2009
EN 10246-9:2000
English
Повлечен 
2009-11-30 
11 с.
749 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на челични цевки - Дел 9: Автоматско ултразвучно испитување на заварот на ЕПП заварени челични цевки за откривање на лонгитудинални и/или попречни несовршености (идентичен со EN 10246-9:2000)
МКС EN 1043-1:2010
EN 1043-1:1995
English
Повлечен 
2010-11-30 
17 с.
957 MKD 
PDF
Испитување со разрушување на завари на метални материјали - Мерење на тврдина - Дел 1: Испитување на тврдина кај електролачно заварени споеви
МКС EN 1043-2:2010
EN 1043-2:1996
English
Повлечен 
2010-11-30 
8 с.
624 MKD 
PDF
Испитување со разрушување на шевови во метални материјали - Мерење на тврдина - Дел 2: - Испитување на микротврдина во заварени споеви
English
Повлечен 
2006-11-30 
14 с.
832 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на завари - Основни правила за метални материјали
МКС EN 12062:2006/А1:2006
EN 12062:1997/A1:2002
English
Повлечен 
2006-11-30 
12 с.
749 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на завари - Основни правила за метални материјали
МКС EN 12062:2006/А2:2006
EN 12062:1997/A2:2003
English
Повлечен 
2006-11-30 
4 с.
458 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на завари - Основни правила за метални материјали
МКС EN 12517-1:2010
EN 12517-1:2006
English
Повлечен 
2010-11-30 
15 с.
873 MKD 
PDF
Испитување без разрушување на завари - Дел 1: Оценка на заварени споеви на челик, никел, титан и нивни легури при радиографско испитување - Нивоа на прифатливост
МКС EN 12517-2:2010
EN 12517-2:2008
English
Повлечен 
2010-11-30 
13 с.
832 MKD 
PDF
Испиту вање без разрушување на завари - Дел 2: Оценка на заварени споеви на алуминиум и негови легури при радиографско испитување - Нивоа на прифатливост
English
Повлечен 
2008-11-30 
49 с.
1621 MKD 
PDF
Системи за снабдување со гас - Заварувачки работи на челични цевководи - Функционални барања (идентичен со EN 12732:2000)
МКС EN 12732+A1:2014
EN 12732:2013+A1:2014
English
Публикуван 
2014-11-30 
72 с.
1995 MKD 
PDF
Инфраструктура за гас – Заварување на челични цевководи - Функционални барања
МКС EN 12814-1:2011
EN 12814-1:1999
English
Публикуван 
2011-10-30 
15 с.
873 MKD 
PDF
Испитување на заварени спојки од термопластични полу-готови производи – Дел 1: Тест на свиткување
МКС EN 12814-1:2011/AC:2011
EN 12814-1:1999/AC:2003
English
Публикуван 
2011-10-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Испитување на заварени спојки од термопластични полу-готови производи – Дел 1: Тест на свиткување- Коригендум
МКС EN 12814-2:2011
EN 12814-2:2000
English
Публикуван 
2011-10-30 
12 с.
749 MKD 
PDF
Испитување на заварени спојки од термопластични полу-готови производи – Дел 2: Тест на истегнување
МКС EN 12814-3:2012
EN 12814-3:2000
English
Повлечен 
2012-03-30 
18 с.
957 MKD 
PDF
Испитување на заварени спојки за термопластични полуготови производи – Дел 3: Испитување на попуштање при истегнување
МКС EN 12814-3:2012/А1:2012
EN 12814-3:2000/A1:2005
English
Повлечен 
2012-03-30 
11 с.
749 MKD 
PDF
Испитување на заварени спојки за термопластични полуготови производи – Дел 3: Испитување на попуштање при затегнување – Амандман 1
МКС EN 12814-3:2014
EN 12814-3:2014
English
Публикуван 
2014-11-30 
25 с.
1206 MKD 
PDF
Тестирање на заварени споеви во термопластични полу-готови производи – Дел 3: Тест на еластично ползење
МКС EN 12814-4:2012
EN 12814-4:2001
English
Повлечен 
2012-03-30 
16 с.
873 MKD 
PDF
Испитување на заварени спојки за термопластични полу-готови производи – Дел 4: Тест на лупењето

176 најдени, страна 1 од 9 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7