Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС CEN/TR 17223:2018
CEN/TR 17223:2018; CEN/TR 17223:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
85 с.
2163 MKD 
PDF
Упатство за односот помеѓу EN ISO 13485: 2016 ( Медицински средства - Системи за менаџмент со квалитет - Барања за регулаторни цели), регулативата за европски медицински средства и регулатива за дијагностички медицински средства ин витро
English
Повлечен 
2013-01-30 
64 с.
1871 MKD 
PDF
Здравствени услуги - Системи за менаџмент на квалитет – Барања базирани на EN ISO 9001:2008
English
Публикуван 
2017-03-30 
83 с.
2163 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – EN ISO 9001:2015 за здравствена заштита
МКС EN 15267-2:2011
EN 15267-2:2009
English
Публикуван 
2011-06-30 
17 с.
957 MKD 
PDF
Квалитет на воздух -Сертификација на автоматски мерни системи – Дел 2: Првична проценка на системот за управување со квалитетот на производителите на АМС и пост сертификационо надгледување на процесот за производството
English
Публикуван 
2018-12-30 
27 с.
1247 MKD 
PDF
Инфраструктура за гас – Систем за менаџмент со безбедност за гасни мрежи со максимален работен притисок до 16 bar, вклучувајќи и 16 bar
МКС EN 16001:2010
EN 16001:2009; EN 16001:2009
English
Повлечен 
2010-07-30 
28 с.
1247 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на енергија - Барања со упаство за користење (идентичен со EN 16001:2009)
Macedonian
Публикуван 
2014-07-30 
27 с.
1247 MKD 
PDF
Ифраструктура за гас – Систем за менаџмент со безбедност (SMS) за инфраструктура за пренос на гас и систем за менаџмент со интегритет на цевковод (PIMS) - Функционални барања
English
Публикуван 
2019-07-30 
65 с.
1871 MKD 
PDF
Менаџмент со воздушен сообраќај-Безбедност на информации за организациите што ги поддржуваат операциите во цивилното воздухопловство
English
Повлечен 
2008-12-30 
6 с.
541 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обезбедување на квалитет - ЕN воздухопловни производи - Одобрување на системот за квалитет на производителите (идентичен со EN 2000:1991)
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Општи барања за тела кои работат на оцена и сертификација/регистрација на системи за квалитет (ISO/IEC Guide 62:1996) (идентичен со EN 45012:1998)
English
Повлечен 
2008-12-30 
56 с.
1705 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања (врз основа на ISO 9001:2000) и Системите за квалитет - Модел за обезбедување квалитет во дизајн, развој, производство, инсталација и сервисирање (врз основа на ISO 9001:1994) (идентичен
English
Повлечен 
2011-04-30 
31 с.
1331 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања (врз основа на ISO 9001:2000) и Системите за квалитет - Модел за обезбедување квалитет во дизајн, развој, производство, инсталација и сервисирање (врз основа на ISO 9001:1994) (идентичен со EN 9100:2009)
English
Публикуван 
2018-07-30 
58 с.
1705 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања (врз основа на ISO 9001:2000) и Системите за квалитет - Модел за обезбедување квалитет во дизајн, развој, производство, инсталација и сервисирање (врз основа на ISO 9001:1994) (идентичен со EN 9100:2009)
English
Повлечен 
2009-11-30 
48 с.
1621 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Проценка (врз основа на ISO 9001:2000) (идентичен со EN 9101:2008)
English
Повлечен 
2011-10-30 
78 с.
1995 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – Барања за проверка за авијатички, вселенски и одбранбени организации
English
Повлечен 
2015-11-30 
49 с.
1621 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – Барања за проверка за авијатички, вселенски и одбранбени организации
English
Публикуван 
2018-06-30 
30 с.
1331 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – Барања за проверка за авијатички, вселенски и одбранбени организации
English
Повлечен 
2009-11-30 
16 с.
873 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за квалитет -Контрола на првиот производ
English
Публикуван 
2016-01-30 
26 с.
1206 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за квалитет -Контрола на првиот производ
English
Повлечен 
2009-11-30 
18 с.
957 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Управување на промените на клучните карактеристики

118 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6