Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 12522-1:2009
EN 12522-1:1998
English
Публикуван 
2009-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Активности за отстранување на мебел - Отстранување на мебел за приватни лица- Дел 1: Спецификација за услуга (идентичен со EN 12522-1:1998)
МКС EN 12522-2:2009
EN 12522-2:1998
English
Публикуван 
2009-11-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Активности за отстранување на мебел - Отстранување на мебел за приватни лица - Дел 2: Обезбедување на услуга (идентичен со EN 12522-2:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Сервиси за чистење - Основни барања и препораки за системите за мерење на квалитетот
English
Публикуван 
2009-11-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Туристички услуги - Туристички агенции и туроператори - Терминологија (идентичен со EN 13809:2003)
МКС EN 14153-1:2009
EN 14153-1:2003
English
Повлечен 
2009-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Услуги во рекреативното нуркање - Минимални сигурносни барања за обука на рекреативни нуркачи со самостојна нуркачка опрема - Дел 1; Ниво 1 - Нуркач под професионален надзор (идентичен со EN 14153-1:2003)
МКС EN 14153-2:2009
EN 14153-2:2003
English
Повлечен 
2009-11-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Услуги во рекреативното нуркање - Минимални сигурносни барања за обука на рекреативни нуркачи со самостојна нуркачка опрема - Дел 2; Ниво 2 - Самостоен нуркач (идентичен со EN 14153-2:2003)
МКС EN 14153-3:2009
EN 14153-3:2003
English
Повлечен 
2009-11-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Услуги во рекреативното нуркање - Минимални сигурносни барања за обука на рекреативни нуркачи со самостојна нуркачка опрема - Дел 3; Ниво 3 - Нуркач предводник (идентичен со EN 14153-3:2003)
МКС EN 14413-1:2009
EN 14413-1:2004
English
Повлечен 
2009-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Услуги во рекреативното нуркање - Минимални сигурносни барања за обука на инструктори за нуркање со самостојна нуркачка опрема - Дел 1; Ниво 1 (идентичен со EN 14413-1:2004)
МКС EN 14413-2:2009
EN 14413-2:2004
English
Повлечен 
2009-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Услуги во рекреативното нуркање - Минимални сигурносни барања за обука на инструктори за нуркање со самостојна нуркачка опрема - Дел 2; Ниво 2 (идентичен со EN 14413-2:2004)
English
Повлечен 
2009-11-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Услуги во рекреативното нуркање - Барања за давателите на услуги во рекреативното нуркање со самостојна нуркачка опрема (идентичен со EN 14467:2004)
МКС EN 14873-1:2009
EN 14873-1:2005
English
Публикуван 
2009-11-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Активности за отстранување на мебел - Складирање на мебел и лични предмети за приватни лица - Дел 1: Спецификација за објект за складирање и неопходни упатства за складирање (идентичен со EN 14873-1:2005)
МКС EN 14873-2:2009
EN 14873-2:2005
English
Публикуван 
2009-11-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Активности за отстранување на мебел - Складирање на мебел и и лични предмети за приватни лица - Дел 2: Обезбедување на услугата (идентичен со EN 14873-2:2005)
English
Повлечен 
2009-11-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Погребални услуги - Барања во врска со услугите (идентичен со EN 15017:2005)
English
Публикуван 
2019-09-25 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Погребални услуги - Барања во врска со услугите
English
Публикуван 
2009-11-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Туристички услуги - Барања за давање на обука за стручен туристички водич и програми за стекнување квалификации (идентичен со EN 15565:2008)
English
Публикуван 
2009-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Сопствено складирање - Спецификација за услугите за сопствено складирање (идентичен со EN 15696:2008)
English
Публикуван 
2011-04-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Услуги на агенти за недвижности - Барања за обезбедување услуги од страна на агенти за недвижности (идентичен со EN 15733:2009)
English
Повлечен 
2011-04-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Центар за контакт со потрошувачи - Барања за обезбедување услуги (идентичен со EN 15838:2009)
English
Публикуван 
2012-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Мобилни кабини за тоалет неповрзани со канализација – Барања за услуги и производи поврзани со употреба на кабини и санитарни производи
МКС EN 16489-1:2014
EN 16489-1:2014
English
Публикуван 
2014-06-30 
14 с.
756 MKD 
PDF

59 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3