Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МК CWA 16335:2011
CWA 16335:2011
English
Публикуван 
2011-12-30 
54 с.
1705 MKD 
PDF
Стручна надлежност за биолошка безбедност
МК CWA 16393:2012
CWA 16393:2012
English
Публикуван 
2012-06-30 
76 с.
1995 MKD 
PDF
Управување на биоризик во лабораторија - Насоки за спроведување на CWA 15793:2008
English
Публикуван 
2011-04-30 
22 с.
1099 MKD 
PDF
Биотехнологија - лаборатории за истражување, развој и анализа - Нивоа на задржување во микробиолошки лаборатории, области на ризик, локалитети и барања за физичка безбедност (идентичен со EN 12128:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
10 с.
666 MKD 
PDF
Биотехнологија - Опрема - Упатство за процедури за испитување на чистота (идентичен со EN 12296:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
16 с.
873 MKD 
PDF
Биотехнологија - Опрема - Упатство за процедури за испитување на можност за стерилизација (идентичен со EN 12297:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
23 с.
1099 MKD 
PDF
Биотехнологија - Опрема - Упатство за процедури за испитување на отпорност на истекување (идентичен со EN 12298:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
45 с.
1539 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми за перформанси на микробиолошки безбедносни кабини (идентичен со EN 12469:2000)
English
Публикуван 
2011-04-30 
10 с.
666 MKD 
PDF
Биотехнологија - Модифицирани организми за примена во животната средина - Упатство за стратегии за следење на намерно испуштање на генетски модифицирани микроорганизми, вклучувајќи и вируси (идентичен со EN 12685:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
11 с.
749 MKD 
PDF
Биотехнологија - Модифицирани организми за примена во животната средина - Упатство за стратегии за земање примероци за намерно испуштање на модифицирани микроорганизми, вклучувајќи и вируси (идентичен со EN 12686:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
12 с.
749 MKD 
PDF
Биотехнологија - Упатство за проценка на чистотата, биолошката активност и стабилноста на производи на база на микроорганизми (идентичен со EN 12689:1998)
English
Публикуван 
2011-04-30 
14 с.
832 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми за перформанси на осовински заптивки (идентичен со EN 12690:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
8 с.
624 MKD 
PDF
Биотехнологија - лаборатории за истражување, развој и анализа - Упатство за задржување на животните инокулирани со микроорганизми при експерименти (идентичен со EN 12738:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
21 с.
1099 MKD 
PDF
Биотехнологија - Лаборатории за истражување, развој и анализа - Упатство за ракување, инактивирање и тестирање отпад (идентичен со EN 12740:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
15 с.
873 MKD 
PDF
Биотехнологија - Лаборатории за истражување, развој и анализа - Упатство за биотехнолошки лабораториски постапки (идентичен со EN 12741:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
14 с.
832 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми за перформанси на центрифугите (идентичен со EN 12884:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
13 с.
832 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми за перформанси за пореметувачи на клетките (идентичен со EN 12885:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
19 с.
1040 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми за перформанси за составни елементи на филтри и склопови за филтрација (идентичен со EN 13091:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
14 с.
832 MKD 
PDF
Биотехнологија - Опрема - Упатство за земање примероци и процедури на инокулација (идентичен со EN 13092:1999)
English
Публикуван 
2011-04-30 
18 с.
957 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми за перформанси на системи без гасови (идентичен со EN 13095:1999)
МКС EN 13311-1:2011
EN 13311-1:2001
English
Публикуван 
2011-04-30 
13 с.
832 MKD 
PDF
Биотехнологија - Критериуми заперформансите за садови - Дел 1: Општи критериуми за перформанси (идентичен со EN 13311-1:2001)

41 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3