Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 31

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 31 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 31

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 31
2020-03-02
prEN 12464-1
Светлина и осветление - Осветление на работни места - Дел 1: Работни места во затворени простори
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ИСРСМ ТК 31
2019-06-02
prEN 1837
Безбедност на машини – Интегрално осветлување на машините (идентичен со EN 1837:1999+A1:2009)
Safety of machinery - Integral lighting of machines
ИСРСМ ТК 31
2020-06-07
FprEN 50705
Lighting equipment with radio communication - safety requirements
ИСРСМ ТК 31
2018-10-02
EN 60061-1:1993/prA58:2017 {FRAG 75}
Капи и држачи за сијалици заедно со мерачи за контрола на меѓусебна разменливост и безбедност - Дел 1: Капи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ИСРСМ ТК 31
2018-10-02
EN 60061-1:1993/A59:201X
Амандман 59 - Капи и држачи за сијалици заедно со мерачи за контрола на меѓусебна разменливост и безбедност - Дел 1: Капи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps
ИСРСМ ТК 31
2018-10-02
EN 60061-2:1993/prA54:2017 {FRAG 76}
Приклучоци и држачи за сијалици заедно со мерачи за контрола на меѓусебна разменливост и безбедност - Дел 2: Држачи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Holders
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Држачи за светилки со Едисонова завртка (EN 60238:2004/AC:2005,IDT)
Edison screw lampholders
ИСРСМ ТК 31
2019-06-02
EN 60400:2017/A1:2021
Држачи за флуоресцентни сијалици во вид на цевка и држачи за стартери
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ИСРСМ ТК 31
2020-03-02
EN IEC 60598-1:2021
Светилки – Дел 1: Општи барања и испитувања
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-10: Посебни барања - Преносни светилки за деца (EN 60598-2-10:2003/AC:2005,IDT)
Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-11: Посебни барања - Светилки за аквариуми (EN 60598-2-11:2005/AC:2005,IDT)
Luminaires - Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-12: Посебни барања – Ноќни светилки за директно поставување на приклучници (EN 60598-2-12:2006/AC:2006,IDT)
Luminaires - Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet mounted nightlights
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-13: Посебни барања – Светилки за вградување во тлото и подлогата (EN 60598-2-13:2006/AC:2006,IDT)
Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2: Посебни барања - Дел 19: Барања за безбедност на светилки наменети за вклопување во системи за климатизација (EN 60598-2-19:1989/AC:2005,IDT)
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 19: Air-handling luminaires (safety requirements)
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-20: Посебни барања - Светлечки низи (EN 60598-2-20:2010/AC:2010,IDT)
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-22: Посебни барања - Светилки за нужно осветление (EN 60598-2-22:1998/AC:2007,IDT)
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-22: Посебни барања - Светилки за нужно осветление (EN 60598-2-22:1998/AC:2005,IDT)
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
ИСРСМ ТК 31
2021-07-02
EN 60598-2-22:2014/prA2:2020
Светилки - Дел 2-22: Посебни барања - Светилки за нужно осветление
Amendment 2 - Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-23: Посебни барања - Системи за многу низок напон за осветление со светилки со вжарено влакно (EN 60598-2-23:1996/AC:1997,IDT)
Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra low-voltage lighting systems for filament lamps
ИСРСМ ТК 31
2016-02-11
Светилки - Дел 2-3: Посебни барања - Светилки за осветлување патишта и улици (EN 60598-2-3:2003/AC:2005,IDT)
Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting

48 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3