Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2021-05-30
Краj на гласање: 2021-07-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 203-2-4 rev CEN/TC 106

Македонски наслов

Опрема на гас за догревање на готови јадења - Дел 2-4: Посебни барања - Апарати за пржење

Англиски наслов

Gas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements - Fryers

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Shall be according to EN 203 1:2019, with the following addition: This European Standard applies to commercial gas heated fryers.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива