Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2020-06-30
Краj на гласање: 2020-08-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: EN IEC 60601-2-66:2020 CLC/SR 29

Македонски наслов

Медицинска електрична опрема - Дел 2-66: Посебни барања за основна безбедност и суштинско функционирање на слушни помагала и системи за слух

Англиски наслов

Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

IEC 60601-2-66:2019 is available as IEC 60601-2-66:2019 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

IEC 60601-2-66:2019 applies to the BASIC SAFETY of HEARING AIDS and HEARING AID SYSTEMS, hereafter also referred to as ME EQUIPMENT or ME SYSTEM. IEC 60601-2-66:2019 cancels and replaces the second edition published in 2015. It constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) revision of the definition about ESSENTIAL PERFORMANCE; b) revision of the application of IEC 60601-1-2:2014 for electromagnetic disturbances; c) correction of the used voltage for HEARING AIDS from 1,6 V to 4,5 V; d) correction of the drop test level from 1,5 m to 1,0 m; e) correction of the wording of IEC 60601-2-66:2015.

Технички комитети


ICSДиректива