Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2021-08-30
Краj на гласање: 2021-10-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: EN ISO 10893-10:2011/prA1 CEN/TC 459/SC 10

Македонски наслов

Не-деструктивно испитување на челични цевки –Дел 10: Автоматско целосно периферно ултрасонично испитување на бесшевни и заварени (освен електролачно заварени под заштита на прашок) челични цевки за детекција на надолжни и/или напречни недостатоци (ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020)

Англиски наслов

Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 10: Contrôle automatisé par ultrasons sur toute la circonférence des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l''arc immergé sous flux en poudre) pour la détection des imperfections longitudinales et/ou transversales - Amendement 1: Changement de la fréquence de contrôle par ultrasons des palpeurs, changement des critères d''acceptation (ISO 10893-10:2011/DAM 1:2019)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICSДиректива

Не е додадена информација.