Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2020-03-21
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: ISO/DIS 9927-5 ISO/TC 96/SC 9

Македонски наслов

Кранови – Инспекции – Дел 5: Мостовски и портални кранови, вклучувајки портални и полу-портални кранови и нивни потпорни конструкции

Англиски наслов

Cranes -- Inspections — Part 5: Bridge and gantry cranes, including portal and semi-portal cranes and their supporting structures

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS



Директива

Не е додадена информација.