Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2020-10-30
Краj на гласање: 2021-02-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 50470-3:2020 CLC/TC 13

Македонски наслов

Опрема за електрични мерења (наизменична струја) - Дел 3: Посебни барања - Статички броила за активна енергија (индекси на класа А, В и С)

Англиски наслов

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива