Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2020-12-30
Краj на гласање: 2021-02-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 15805 rev CEN/TC 195

Македонски наслов

Филтри за воздух при општа вентилација – Стандардизирани димензии

Англиски наслов

Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard specifies the header frame dimensions of air filters for general ventilation to be used in air handling units, air intake system filters for rotary machinery and other applications. This includes pocket filters, rigid (V type) filters and filters to which header frame dimensions are applicable.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.