Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2020-12-30
Краj на гласање: 2021-02-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 13321-1 rev CEN/TC 247

Македонски наслов

Отворена комуникација со податоци за автоматизација на објекти, регулации и управување на објекти – Електронски систем за индивидуални и други станбени објекти – Дел 1: Барања за производ и систем

Англиски наслов

Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard specifies, as for Home or Building Electronic Systems (HBES) for the domain of Building Automation and Control System Application and Building Management (BACS), common rules for a class of multi-application bus systems where the functions are decentralised and linked through a common communication process. This European Standard sets the basic requirements for products and systems. The requirements may also apply to the distributed functions of any equipment connected in a home or building control system if no specific standard exists for this equipment or system. Due to its reference to the EN 50090 series, this European Standard sets requirements for the BACS area in relation to Architecture and Hardware and Application and Communication of systems based on HBES amongst other areas, and specifies the basic requirements for interoperability (between products and systems).

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.