Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2021-07-02
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN IEC 62386-253:2020 CLC/TC 34

Македонски наслов

Дигитално адресиран интерфејс за осветление – Дел 253: Посебни барања – Дијагностика и одржување (Уреди од тип 52)

Англиски наслов

Digital addressable lighting interface – Part 253: Particular requirements – Diagnostics and maintenance (Device Type 52)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.