Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2021-03-30
Краj на гласање: 2021-07-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN IEC 62386-251:2020 CLC/TC 34

Македонски наслов

Дигитално адресиран интерфејс за осветление – Дел 251: Посебни барања –Надграба на меморискиот модул 1 (Уреди од тип 50)

Англиски наслов

Digital addressable lighting interface – Part 251: Particular requirements – Memory bank 1 extension (Device Type 50)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.